Изготовление нестандартной мебели - одна из главных особенностей компании "Baltic Master". Если Вы хотите открыть кафе, бар, ресторан или сменить интерьер и внести новые детали, нестандартная мебель - то, что нужно! Именно нестандартная мебель чаще всего привлекает многих посетителей, которые затем становятся Вашими постоянными клиентами.


Vienā no galvenām kompānijas "Baltic Master" īpašībām - ir nestandartās mēbeles ražošana. Ja Jūs vēlāties atvērt kafējnīcu, bāru, restorānu vai izmainīt interjeru un ievest tājā jaunās detāļas, tad nestandartās mēbeles -  ir tieši tas, kas Jums vajadzīgs! Jo tieši nestandartās mēbeles pielietošana visbiežāk pievēlk apmeklētājus, kuri pēc tam kļūst par Jūsu pastāvīgiem klientiem.

 

Baltic Master SIA,
Sliežu iela 31, Rīga, LV-1005,
e-mail: riga@balticmaster.lv
Tālrunis: (+371) 67387270, 20368424